Máy phát điện cũ Mitsubishi 350kva

  • Nhãn hiệu: Máy phát điện cũ Mitsubishi Nippon Sharyo
  • Model: Nippon Sharyo ( NES 350)
  • Động cơ: Mitsubishi S6B-PTK (Nhật)
  • Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
  • Công suất:  350kva
  • Tình trạng 90%